automatski odabir riječi


automatski odabir riječi
• automatic word selec

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.